ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

DỊCH VỤ
Tư vấn – Thiết kế

Tư vấn – Thiết kế

Nâng cao hiệu quả, tối ưu hoá sử dụng năng lượng và nguồn tài nguyên ngay từ giai đoạn thiết kế, xây dựng và lựa chọn hệ thống thiết bị của các công trình xây dựng và sản xuất

Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng

Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp / tổ chức

Kiểm toán nước

Kiểm toán nước

Kiểm toán nước giúp đánh giá hiện trạng sử dụng nước tại doanh nghiệp

Quản lý năng lượng

Quản lý năng lượng

Cung cấp giải pháp tổng thể về xây dựng hệ thống quản lý năng lượng

Thông tin – Đào tạo

Thông tin – Đào tạo

Cung cấp chương trình đào tạo (tại chỗ và lớp public) về các chuyên đề HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG, tiết kiệm năng lượng, hiệu quả nguồn tài nguyên & môi trường theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Dàn xếp tài chính

Dàn xếp tài chính

Lập dự án khả thi, dàn xếp tài chính và tìm nguồn vốn ưu đãi

Nghiên cứu Khả thi

Nghiên cứu Khả thi

Khảo sát, đánh giá mức độ khả thi của dự án về mặt kỹ thuật và đảm bảo sự phù hơp về tài chính khi thực hiện dự án.

KHÁCH HÀNG & ĐỐI TÁC