Bơm nhiệt

Mô tả giới thiệu

Vai trò của Bơm Nhiệt trong giảm phát thải khí các-bon – Phần 2: Chính sách, Thị trường và Công nghệ Nhật Bản

Trong bài viết trước đã mô tả sơ lược các chính sách giảm phát thải các-bon của Nhật Bản, tình hình năng lượng và các chính sách liên quan đến năng lượng. Trong đó, Bơm nhiệt được coi là công…

Xem chi tiết

Vai trò của Bơm Nhiệt trong quá trình giảm phát thải các-bon – Chính sách, Thị trường và Công nghệ Nhật Bản (1)

1. Các chính sách giảm phát thải của Nhật Bản Nhật Bản là một trong những quốc gia đã cam kết thực hiện giảm phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Vào tháng 10 năm 2020, thủ tướng Yoshihide…

Xem chi tiết

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BƠM NHIỆT TRONG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

Giảm phát thải các-bon là một trong những chìa khóa cho xã hội bền vững và quyết liệt giảm phát thải CO2 bằng cách phổ biến sử dụng rộng rãi máy bơm nhiệt được kỳ vọng sẽ chiếm 14% mục tiêu giảm CO2 của…

Xem chi tiết