ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

Tư vấn – Thiết kế

Tư vấn – Thiết kế

Cung cấp thiết kế hiệu quả với chi phí vận hành thấp

Kiểm toán năng lượng

Kiểm toán năng lượng

Đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của doanh nghiệp / tổ chức

Kiểm toán nước

Kiểm toán nước

Kiểm toán nước giúp đánh giá hiện trạng sử dụng nước tại doanh nghiệp

Quản lý năng lượng

Quản lý năng lượng

Cung cấp giải pháp tổng thể về xây dựng hệ thống quản lý năng lượng

Thông tin – Đào tạo

Thông tin – Đào tạo

Cung cấp chương trình đào tạo về năng lượng và môi trường theo nhu cầu của doanh nghiệp

Dàn xếp tài chính

Dàn xếp tài chính

Lập dự án khả thi, dàn xếp tài chính và tìm nguồn vốn ưu đãi

Nghiên cứu – Phát triển

Nghiên cứu – Phát triển

Khảo sát, đánh giá tiềm năng ứng dụng các giải pháp năng lượng cho cộng đồng