ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

TIN TỨC

SỬ DỤNG VÒI RỬA ÁP LỰC GIÚP GIẢM LƯỢNG NƯỚC DÙNG LÀM VỆ SINH TRONG NGÀNH CHẾ BIẾN THUỶ SẢN

Chế biến thuỷ sản là một trong những hoạt động công nghiệp chủ yếu tại Việt Nam. Các nhà máy chế biến thuỷ sản có đặc điểm là sử dụng một lượng lớn nước sạch cho hoạt động vệ sinh…

QUẢN LÝ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG

Trong các đô thị hiện đại ngày nay, hệ thống đèn đường là một phần không thể tách rời trong cấu trúc cơ sở hạ tầng, và có qui mô ngày càng mở rộng, cùng với sự phát triển của…

GIẢI PHÁP THU HỒI NƯỚC NGƯNG VỀ LÒ HƠI

GIẢI PHÁP THU HỒI NƯỚC NGƯNG VỀ LÒ HƠI 1. NƯỚC NGƯNG LÀ GÌ? Hơi sinh ra từ lò hơi sẽ cung cấp lượng nhiệt theo yêu cầu của các quy trình hoặc được sử dụng để phát điện trong…

MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO TÌNH HÌNH BÁO CÁO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM TẠI CƠ SỞ SỞ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

MẪU CÔNG VĂN THÔNG BÁO TÌNH HÌNH BÁO CÁO KẾ HOẠCH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM & 5 NĂM TẠI CƠ SỞ SỞ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM Như đã hướng dẫn ở bài viết trước về cách lập…

BÁO CÁO SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

CÁCH THỰC HIỆN BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HÀNG NĂM ĐỐI VỚI CƠ SỞ SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM THEO YÊU CẦU LUẬT 50/2010/QH12 Theo yêu cầu của Luật 50/2010/QH12 của Bộ Công Thương về Sử…

THIẾT BỊ KIỂM TOÁN NĂNG LƯỢNG, ĐÁNH GIÁ NĂNG LƯỢNG

Với các Đơn vị Tư vấn về tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, hoạt động kiểm toán năng lượng hay đánh giá/đo đạc năng lượng là một trong các hạng mục cơ bản và thường xuyên nhất khi triển…

Sự Khác Biệt Về Thuật Ngữ & Định Nghĩa Giữa ISO 50001:2011 & ISO 50001:2018

SỰ KHÁC BIỆT VỀ THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA GIỮA ISO 50001:2011 VÀ ISO 50001:2018 Phiên bản ISO 50001:2018 – Hệ thống QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG, được tổ chức ISO (International Organisation for Standardization) công bố tháng 8/2020 để thay…

Giải pháp Tiết kiệm Năng lượng cho Hệ Thống Hơi Nước

Hệ thống hơi nước là một trong các hệ thống tương đối quan trọng trong quá trình sản xuất tại Nhà máy. Tuy nhiên, để có thể tiến hành đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng của hệ thống…

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG (QLNL) THEO ISO 50001:2018 LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG?

HỆ THỐNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG (QLNL) THEO ISO 50001:2018 LÀ GÌ? TẠI SAO CẦN ÁP DỤNG HỆ THỐNG QLNL THEO TIÊU CHUẨN ISO 50001? Có lẽ đối với các Doanh nghiệp, chúng ta đã quá quen thuộc và thường…

Quy đổi Năng lượng sang TOE (Bảng tính hệ số phát thải CO2 theo các dạng năng lượng)

CÁCH QUY ĐỔI CÁC DẠNG NĂNG LƯỢNG SANG TOE NHƯ THẾ NÀO? Theo chương 3, điều 6 của Nghị định 21/2011/NĐ-CP, cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là các cơ sở sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, đơn…


Trang 2 trên 3123