ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

ÁP DỤNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH (EFFICIO) TẠI DN SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

ÁP DỤNG HỆ THỐNG SOÁT NĂNG LƯỢNG THÔNG MINH (EFFICIO) TỐI ƯU HOÁ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG TẠI DOANH NGHIỆP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRỌNG ĐIỂM

Dự án do Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ. ENERTEAM là tư vấn chính phụ trách triển khai toàn bộ các hoạt động của Dự án này tại Việt Nam. Đây là dự án ENERTEAM đã được triển khai từ tháng 8/2020 và dự kiến sẽ kết thúc vào Tháng 2/2022.

1. MỤC TIÊU DỰ ÁN:

Triển khai áp dụng hệ thống kiểm soát năng lượng bằng phần mềm “Efficio” nhằm Quản lý Năng lượng (QLNL) hiệu quả tại 2 Doanh nghiệp Sử dụng Năng lượng trọng điểm được lựa chọn tham gia dự án. Phần mềm “Efficio” này do đối tác Dự án “Berg” tại Đức cung cấp.

Sau khi thực hiện Kiểm toán Năng lượng cùng với áp dụng Efficio,  các giải pháp tiết kiệm năng lượng với mức đầu tư thấp hoặc không đầu tư sẽ được đề xuất để Doanh nghiệp tham khảo và đầu tư thực hiện nếu khả thi với hiện trạng thực tế tại Doanh nghiệp.

2. HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI:

a. Kiểm toán năng lượng (KTNL) tại 02 Doanh nghiệp Sử dụng Năng lượng Trọng điểm (DNTĐ) được lựa chọn tham gia dự án.

– Khảo sát hiện trạng sử dụng năng lượng tại Doanh nghiệp

– Đo đạc, tính toán và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng hiệu quả

– Lập báo cáo KTNL, ưu tiên tập trung vào các giải pháp với mức đầu tư thấp hoặc không đầu tư nhằm mang lại hiệu quả sử dụng năng lượng thiết thực và phù hợp với hiện trạng sử dụng năng lượng tại Doanh nghiệp

b. Lắp đặt hệ thống kiểm soát năng lượng thông minh (phần mềm quản lý năng lượng Efficico) tại 02 DNTĐ

Mỗi hệ thống Efficio tại Doanh nghiệp bao gồm:

– 15 đồng hồ đo đếm thông minh

– Phềm mềm kiểm soát năng lượng đám mây

– Phát triển/ thiết kế giao diện phù hợp và tích hợp các dữ liệu có sẵn theo yêu cầu của khách hàng 

– Đào tạo nhân viên tại Doanh nghiệp sử dụng Efficio

Sơ đồ nguyên lý hệ thống quản lý điện năng 

Giao diện Efficio

c. Phân tích dữ liệu năng lượng và đề xuất suất tiêu thụ năng lượng phù hợp tại 02 Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm

d. Tư vấn Doanh nghiệp sử dụng năng lượng trọng điểm xem xét, đánh giá các các giải pháp để Doanh nghiệp có thể triển khai hệ thống quản lý năng lượng (theo ISO 50001) phù hợp và hiệu quả với điều kiện thực tế tại Doanh nghiệp khi cần thiết.

d. Hỗ trợ tài liệu kỹ thuật liên quan cho Dự án trong hoạt động đào tạo và hội thảo nâng cao nhận thức của Dự án dự kiến tổ chức tại Hà Nội và Tp. HCM

Dự án hiện đang được triển khai. ENERTEAM sẽ tiếp tục cập nhật các hoạt động và thông tin liên quan đến Dự án cũng như các kết quả mong đợi đạt được sau khi kết thúc dự án. Các bạn tiếp tục theo dõi thông tin tham khảo.

 

print

Chia sẻ bài viết:

Ý kiến của bạn

avatar
wpDiscuz