ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

Dự án du lịch bền vững áp dụng cho một số cơ sở trú và cơ sở lữ hành của Việt Nam

Du lịch là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất và là một trong những ngành kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Đi đôi với tốc độ phát triển cũng như các lợi ích kinh tế xã hội mà ngành du lịch mang lại, ngày nay ngành du lịch còn cũng là một trong các nguyên nhân gây ra các tác động tiêu cực lên môi trường văn hóa, xã hội với qui mô toàn cầu. Với mục tiêu chính giảm nhẹ các tác động, một hình thức du lịch khác đã được đề xuất là: du lịch có trách nhiệm được tổ chức thực hiện tại một số doanh nghiệp du lịch ở 4 tỉnh Hà Nội, Huế, Quảng trị, Hội An – Quảng Nam.

Mục tiêu tổng thể của dự án:

Kích thích phát triển nền kinh tế và giảm thiểu nghèo đói ở Việt Nam thông qua việc phát triển bền vững trong lĩnh vực du lịch.

Mục tiêu cụ thể:
– Thúc đẩy trách nhiệm xã hội trong lĩnh vực du lịch,
– Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp du lịch thiết lập các chuỗi cung ứng liên quan đến người nghèo,
– Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch có đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận du lịch có trách nhiệm,
– Hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch để liên kết các thị trường trong nước và các doanh nghiệp dựa trên sản phẩm du lịch có trách nhiệm,
– Giảm thiểu các tác động về môi trường

Các đối tác chính tham gia thực hiện dự án
– SNV: Tổ chức phát triển Hà Lan là đơn vị chủ quản dụ án, chịu trách nhiệm đào tạo nâng cao nhận thức về du lịch có trách nhiệm.
– Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển vể Tiết kiệm Năng lượng: Đơn vị phối hợp trực tiếp thực hiện hỗ trợ các doanh nghiệp các giải pháp về môi trường, quản lý tài nguyên và tiết kiệm năng lượng, hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng chuỗi cung ứng bền vững trong kinh doanh.

Kết quả thực hiện
– Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch bao gồm cơ sở lưu trú và cơ sở lữ hành được nâng cao nhận thức về các vấn đề quản lý tài nguyên và tiết kiệm năng lượng như làm cách nào để giảm lượng nước sử dụng
– Hình thành các văn phòng xanh tại các văn phòng đặt tuor của cơ sở lữ hành, các hướng dẫn viên, người quản lý du lịch được đào tạo cách thức làm thế nào để thu hút sự tham gia của du khách trong việc bảo vệ môi trường và xây dựng chương trình du lịch có trách nhiệm.
– Xây dựng sổ tay hướng dẫn thực hiện các tập quán tốt về du lịch có trách nhiệm cho cơ sở lữ hành và cơ sở lưu trú.

Nhân viên khách sạn DMZ (Huế) thảo luận nhận dạng các vấn đề môi trường, quản lý tài nguyên và TKNL, và đề xuất các giải pháp thực hiện.

Nhân viên khách sạn Aribank trình bày về các tập quán hoạt động trong khu vực phòng buồng.

print

Chia sẻ bài viết:

Ý kiến của bạn

avatar
wpDiscuz