ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

DỰ ÁN “HỖ TRỢ JICA VỀ NAMA TẠI TP. HỒ CHÍ MINH”

Biến  đổi  khí  hậu  là  một  trong  những  thách  thức lớn đối với nhân loại trong thế  kỉ  21. Sự phát thải quá mức khí nhà kính (KNK) từ các hoạt động kinh tế – xã hội là nguyên nhân chính dẫn đến biến đổi khí hậu toàn cầu. Giảm phát thải KNK luôn là chủ đề  chính của đàm phán tại Hội nghị  các bên của Công  ước  khung  Liên  hợp  quốc  về  biến  đổi  khí hậu.

Do đó, khái niệm về các hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia (NAMA)  được xác định trong  Kế  hoạch hành động ở các nước. NAMA là một khái niệm tương đối mới  và  được hiểu như là một công cụ để các nước đang phát triển có thể  thực hiện các biện pháp giảm nhẹ  khí nhà kính phù hợp với điều kiện quốc gia và phát triển bền  vững  đất  nước  với  sự  hỗ  trợ  của  các  nước  phát  triển  về  kỹ thuật, tài chính và tăng cường năng lực.

(Ảnh: JICA)

Năm 2018, ENERTEAM đã tham gia dự án cùng với Đối tác RCEE – NIRASS (tư vấn chính) cho dự án “Hỗ trợ JICA về NAMA tại Tp. Hồ Chí Minh”.

JICA hiện đang thực hiện dự án về “Hỗ trợ Quy hoạch và Triển khai thực hiện NAMA liên quan quan đến vấn đề Quy hoạch và triển khai thực hiện NAMA thông qua hoạt động đo đạc, báo cáo và kiểm chứng (Measureable, Reportable and Verifiable – MRV) của dự án với sự phối hợp từ Bộ Tài Nguyên và Môi trường Việt Nam (MONRE)”.

Mục tiêu dự án nhằm nâng cao năng lực của Chính phủ Việt Nam liên quan đến hoạt động lập kế hoạch và thực hiện NAMA. Một phần hoạt động của dự án tập trung vào Tp.HCM và các thành phố khác của Việt Nam.

(Ảnh: JICA)

Một số hoạt động ENERTEAM phụ trách tham gia trong dự án này như sau:

1. Nghiên cứu Kiểm kê Khí nhà kính (KNK)

– Biên soạn phiên bản tiếng Việt của kiểm kê KNK năm 2013 của TP.HCM dựa trên Nghị định thư toàn cầu về kiểm kê phát thải khí nhà kính quy mô cộng đồng (GPC) và dựa trên 10 lĩnh vực.

– Hỗ trợ các chuyên gia dự án triển khai hoạt động đào tạo về kiểm kê KNK theo GPC năm 2014.

– Hỗ trợ xây dựng sổ tay chuẩn bị kiểm kê KNK cho TP.HCM.

2. Nghiên cứu Rác thải

– Hỗ trợ các tổ chức liên quan của TP.HCM thực hiện các giải pháp thí điểm MRV.

– Hỗ trợ xây dựng sổ tay hướng dẫn NAMA / MRV và tài liệu hội thảo / đào tạo cho Tp. HCM và các Tp khác tại Việt Nam.

– Hỗ trợ điều phối hoạt động liên lạc giữa chuyên gia dự án với các tổ chức liên quan tại Tp. HCM.

Dự án đã triển khai thành công tốt đẹp năm 2018. Các bạn có thể liên hệ ENERTEAM để được hỗ trợ thêm thông tin hoặc tư vấn trực tiếp các vấn đề liên quan đến dự án này cũng như các dự án khác về hiệu quả năng lượng và hiệu quả nguồn tài nguyên trong các ngành/lĩnh vực khác.

 

print

Chia sẻ bài viết:

Ý kiến của bạn

avatar
wpDiscuz