ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

Dự án hỗ trợ thành phố Đà Lạt thực hiện chương trình nghị sự 21

Quản lý rác thải là một trong những yêu tiên của thành phố Đà Lạt. Rác thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt có hai nguồn chủ yếu: Rác đô thị và rác nông nghiệp, và có đặc trưng riêng rác thải chủ yếu chứa các thành phần hữu cơ dễ phân hủy. Do đó, làm thế nào để quản lý và tận dụng được nguồn rác thải vừa đảm bảo phát triển bền vững trong các ngành liên quan là vấn đề quan tâm lớn của thàn phố.

Các đối tác chính tham gia thực hiện dự án bao gồm:
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Lạt: Đơn vị quản lý dự án
Cơ quan Năng lượng và Môi trường Pháp (Ademe): Đơn vị tài trợ, hỗ trợ về tài chính, công nghệ.
Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển về Tiết kiệm Năng lượng (ENERTEAM):
– Hỗ trợ thành phố Đà Lạt về chương trình nghị sự 21 và nhận dạng các điều kiện để áp dụng trong điều kiện thực tế tại địa phương.
– Hỗ trợ xây dựng văn phòng xanh tại các cơ quan, phòng ban thuộc khối nhà nước.
– Hỗ trợ xây dựng các công cụ truyền thông cho cộng đồng và các trường tiểu học

Dự án được chia làm hai hạng mục chính:

1. Chương trình thí điểm làm phân compost ở Đà Lạt
a) Mục tiêu:
Xác định các loại rác và quản lý các nguồn rác thải trên địa bàn thành phố Đà Lạt
Nghiên cứu thử nghiệm và đánh giá hiệu quả mô hình ủ phân compost bằng vật liệu toptex.
b) Kết quả đạt được
Xây dựng hai mô hình thử nghiệm tại trang trại ORANIK – Đà Lạt với khối lượng khoảng 40 tấn rác thải phát sinh tại chợ rau đà lạt được thu gom và ủ bằng công nghệ toptex. Phân sau khi ủ được tiến hành thử nghiệm bón cho cây cà phê, xà lách và hoa cúc đều cho kết quả tốt.

Phân compost thử nghiệm trên ruộng hoa cúc (trái) và rau xà lách

2. Chương trình nâng cao nhận thức cho các nhà trồng trọt và người dân về sản phẩm phân compost
a) Mục tiêu
– Nâng cao nhận thức người dân về những lợi ích rác thải.
– Nâng cao nhận thức người dân về những lợi ích của việc sử dụng phân compost trong sản xuất nông nghiệp.
b) Kết quả đạt được
– Người dân tại một số xã sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Lạt, điển hình là xã Xuân Thọ được nâng cao nhận thức về những lợi ích của việc sản xuất và sử dụng phân compost.
– Các hộ dân được hướng dẫn cách thức phân loại rác tại nhà và hướng dẫn sử dụng thùng compost bin để làm compost với qui mô nhỏ.

Làm compost bằng thùng compost bin

3. Chương trình nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường tại các trường tiểu học
a) Mục tiêu
– Nâng cao nhận thức của giáo viên và học sinh về công tác bảo vệ môi trường và những đối tượng này sẽ đóng vai trò là một người truyền thông đến các đối tường còn lại.
– Nâng cao ý thức về tiết kiệm năng lượng, giảm thiểu rác thải và bảo vệ nguồn nước trong cộng đồng các trường tiểu học ở thành phố Đà Lạt
b) Các kết quả đạt được
– Các giáo viên và học sinh lớp 4, lớp 5 của 5 trường tiểu học được đào tạo 3 chủ đề chính về cách thức làm thế nào để đào tạo học sinh tiết kiệm năng lượng, bảo vệ nguồn nước và quản lý rác.

print

Chia sẻ bài viết:

Ý kiến của bạn

avatar
wpDiscuz