ĐĂNG KÝ NHẬN BẢN TIN
LIÊN HỆ

Email: enerteam@enerteam.org

Tel: 84.28.3.9302393/ 39307350

Fax : 84.28 3.9307350

Gửi yêu cầu

Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng (EEN) tại Việt Nam

THỬ NGHIỆM VÀ THÍ ĐIỂM MẠNG LƯỚI HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG TẠI KHU CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

Có lẽ thông thường chúng ta vẫn hay nghe nói đến các cụm từ “Mạng lưới kinh tế, mạng lưới ngân hàng, mạng lưới Doanh nghiêp, …”, tuy nhiên, liên quan đến lĩnh vực kỹ thuật, chúng ta sẽ được tiếp cận với “MẠNG LƯỚI HIỆU QUẢ NĂNG LƯỢNG (Energy Efficiency Network – EEN)”.

Đây chính là mô hình dự án thí điểm do GIZ (Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức) triển khai đầu tiên tại Việt Nam năm 2018. Dự án với tên gọi chính thức là: “Thí điểm và Thực hiện Mô hình Mạng lưới Hiệu quả Năng lượng (EEN) tại khu Công nghiệp Việt Nam”.

Đặc biệt, trong dự án này, ENERTEAM phụ trách vai trò TƯ VẤN KỸ THUẬT TRONG NƯỚC” phối hợp cùng Chuyên gia Quốc tế triển khai toàn bộ các hoạt động dự án tại Việt Nam.

1. MỤC TIÊU DỰ ÁN

Mục tiêu chung của dự án này nhằm thử nghiệm cách tiếp cận Mạng lưới hiệu quả năng lượng (EEN) trong một số điều kiện cụ thể tại Việt Nam, như: giá năng lượng thấp, phát triển kinh tế nhanh, điều kiện chính sách cụ thể, thị trường sản xuất hiệu quả năng lượng, nhận thức/kiến thức kỹ thuật của các doanh nghiệp công nghiệp về vấn đề hiệu quả năng lượng còn hạn chế, thiếu thông tin về luật tiết kiệm năng lượng và hiệu quả năng lượng, cũng như chất lượng báo cáo kiểm toán năng lượng hiện nay.

Các hoạt động dự án sẽ được triển khai dưới sự hướng dẫn và giám sát của chuyên gia quốc tế dự án trong phạm vi Chương trình Xây dựng năng lực của Dự án GIZ.

2. PHẠM VI CÔNG VIỆC

Dự án bao gồm 5 hoạt động chính như sau:

3. CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

a. Hoạt động 1: Hỗ trợ vận hành EEN

  • Hỗ trợ GIZ và chuyên gia Quốc tế vận hành EEN theo mô hình của Đức được áp dụng với điều kiện và tình hình thực tế hiện tại của Việt Nam.
  • Theo dõi các hoạt động EEN
  • Hỗ trợ, tư vấn cho chuyên gia quốc tế về các vấn đề liên quan tại Việt Nam khi triển khai dự án, dựa trên kinh nghiệm thực tiễn của ENERTEAM qua nhiều dự án và nghiên cứu cũng như kinh nghiệm chuyên môn trong ngành.
  • Tổ chức đào tạo các chủ đề về hiệu quả năng lượng, tập trung vào chuyên đề hệ thống chiếu sáng, bơm, quạt, khí nén, lò hơi,…

b. Hoạt động 2: Kiểm toán Năng lượng, bao gồm cả lắp đặt thiết bị đo thông minh tại các Nhà máy của Doanh nghiệp tham gia dự án

  • Triển khai kiểm toán năng lượng tại các Doanh nghiệp tham gia dự án
  • Hoạt động kiểm toán sẽ tập trung đánh giá tiêu thụ năng lượng và đề xuất các giải pháp hiệu quả năng lượng cho các hệ thống chính, như: Hệ thống điện, lò hơi & hệ thống hơi, Lò nung & gia nhiệt, hệ thống khí nén, hệ thống Chiller và Điều hoà không khí, hệ thống chiếu sáng, quy trình sản xuất, Nhà máy xử lý nước & nước thải.

c. Hoạt động 3: Hỗ trợ nhận dạng và theo dõi thực hiện các giải pháp hiệu quả năng lượng

ENERTEAM sẽ tư vấn, hướng dẫn & hỗ trợ Doanh nghiệp lên kế hoạch và triển khai thực hiện giải pháp hiệu quả năng lượng tại Doanh nghiệp sau khi hoàn thành kiểm toán năng lượng tại Nhà máy.

d. Hoạt động 4: Tổ chức các cuộc họp mạng lưới hiệu quả năng lượng

ENERTEAM hỗ trợ GIZ tổ chức các cuộc họp định kỳ của EEN, đồng thời tư vấn cho chuyên gia quốc tế trong quá trình chuẩn bị nội dung cuộc họp, hỗ trợ trao đổi với các thành viên EEN về các nội dung liên quan đến hoạt động dự án.

e. Hoạt động 5: Hỗ trợ báo cáo cuối cùng cho dự án

Sau khi hoàn thành các hoạt động theo yêu cầu dự án, ENERTEAM sẽ hỗ trợ chuyên gia quốc tế chuẩn bị báo cáo cuối cùng cho toàn bộ dự án với các kết quả đạt được sau khi triển khai các hoạt động.

Dự án đã được ENERTEAM triển khai thành công năm 2018, mang lại hiệu quả bước đầu với hoạt động thí điểm mô hình mạng lưới hiệu quả năng lượng tại Khu công nghiệp Việt Nam. Lần đầu tiên, Doanh nghiệp tham gia dự án này có nhiều dịp cùng trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm lẫn nhau với các Doanh nghiệp khác trong mạng lưới này. Đặc biệt, mạng lưới hiệu quả năng lượng cũng chính là nơi các Doanh nghiệp luôn được hỗ trợ kỹ thuật từ Chuyên gia trong nước là ENERTEAM và chuyên gia quốc tế về các vấn đề liên quan trong giai đoạn tham gia hoạt động dự án.

Sau khi hoàn tất các hoạt động của chương trình này, dự án sẽ tiếp tục sẽ nghiên cứu, xem xét, cân nhắc và đề xuất cải thiện phù hợp để có thể nhân rộng mô hình EEN hiệu quả hơn tại Việt Nam. Mặt khác, tất cả các Doanh nghiệp tại Khu công nghiệp trong tương lai cũng có thể tham gia vào mạng lưới hiệu quả năng lượng này để có cơ hội học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm để cùng nhau cải thiện vấn đề hiệu quả năng lượng trong hoạt động sản xuất và cùng nhau phát triển bền vững.

 

print

Chia sẻ bài viết:

Ý kiến của bạn

avatar
wpDiscuz