Giảm phát thải cacbon

Mô tả giới thiệu

GỖ NANO, VẬT LIỆU TƯƠNG LAI MANG LẠI HIỆU QUẢ TIÊU THỤ NĂNG LƯỢNG CHO TOÀ NHÀ

Mới đây một loại gỗ làm từ sợi gỗ nhỏ tách rời có kết cấu nhẹ, chắc chắn đã được nghiên cứu thành công bởi các nhà khoa học thuộc trường Đại học Maryland. Loại gỗ nano này được tin…

Xem chi tiết

HIỆU QUẢ SỬ DỤNG BƠM NHIỆT TRONG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP

Giảm phát thải các-bon là một trong những chìa khóa cho xã hội bền vững và quyết liệt giảm phát thải CO2 bằng cách phổ biến sử dụng rộng rãi máy bơm nhiệt được kỳ vọng sẽ chiếm 14% mục tiêu giảm CO2 của…

Xem chi tiết