tiết kiệm năng lượng

Mô tả giới thiệu

Tiết kiệm Năng lượng cùng bé Ken

Bộ sách hình là một ấn phẩm trong chương trình dự án “Xây dựng mô hình hộ gia đình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2014”, được…

Xem chi tiết